• Hbordklatering
  • Hroosprince1150x500
  • Hmummelhuus
  • Klatering, buurtschap bij Beilen
  • Pony Roos met veulen
  • 't Mummelhuus

glasvezelscore Klatering / Alting

De eindscore van de glasvezel inschrijvingen in onze buurtschappen is grandioos; 'bijna' 80 procent!

score

Gladheidsbestrijding

De winter staat weer voor de deur. Dat betekent dat de gemeente haar gladheidsbestrijdingsplan weer actueel heeft. Bij verwachte gladheid strooit de gemeente eerst de hoofdroutes. Denkt u hierbij aan doorgaande wegen, openbaar vervoer routes, doorgaande fietsroutes, wijkontsluitingen en wegen rond openbare voorzieningen. Bij extreme weersomstandigheden (sneeuw en ijzel) worden na de hoofdroute ook andere wegen gestrooid.

Aanpassing
Woont u binnen de bebouwde kom, dan is ons streven dat u binnen 500 meter een gestrooide weg kunt bereiken. In de afgelopen tijd hebben we kritisch gekeken naar de eerste strooiroute. Daaruit bleek dat we meer strooiden dan we in ons beleid hebben afgesproken. Om die reden is de hoofdroute op een aantal locaties aangepast. Dat houdt in dat er wegen zijn die vanaf nu niet meer in de hoofdroute (de eerste strooiroute) zijn opgenomen. We blijven garanderen dat bewoners van de bebouwde kom binnen 500 meter een gestrooide weg kunnen bereiken. Wilt u weten wat de hoofdroute is waar de gemeente als eerste strooit? Raadpleeg dan het gladheidsbestrijdingsplan 2015-2016 op www.middendrenthe.nl.  

Helpt u ons mee?
Als gemeente doen we ons best om de gemeentelijke wegen zo goed mogelijk begaanbaar te houden zodat u veilig over straat kunt. De gemeente kan niet alle voetpaden ijs- en sneeuwvrij  houden tijdens een periode van gladheid, sneeuwval of bevriezing. Daar hebben we uw hulp bij nodig! We doen daarom een beroep op u om bij te dragen aan veilige voetpaden. Wanneer u daartoe in staat bent, verwachten we van u dat u:
•    voldoende strooizout in huis heeft;
•    meehelpt om voetpaden voor uw huis begaanbaar te houden.

Melding
De periode van gladheidsbestrijding is van 15 november tot 15 maart. Meldingen van gladheid kunt u op werkdagen tussen 8.30 uur en 16.30 uur doorgegeven aan de medewerkers van de Gemeentewinkel, tel. (0593) 53 92 22. Meldingen buiten deze werktijden kunt u doorgegeven aan de politie, telefoonnummer (0900) 88 44.

Bladbakken voor blad van gemeentelijke bomen

Om het blad van de gemeentelijke bomen te verzamelen worden in week 43 weer bladbakken geplaatst in de dorpen.
Het werkvoorzieningsschap Alescon zorgt voor regelmatig legen van de bakken.
De bladbakken zijn alleen voor het verzamelen van het blad van gemeentelijke bomen.
Het storten van ander (groen) afval is niet toegestaan.
Bij oneigenlijk gebruik van de bladbakken, kan de gemeente deze verwijderen en elders herplaatsen.

De locaties van de bladbakken zijn in overleg met de dorpsbelangenverenigingen bepaald.
Hier kan in overleg met deze verenigingen van worden afgeweken. Het plaatsen van extra
bladbakken is niet mogelijk. Halverwege december worden de bladbakken weer opgeruimd.

Glasvezel Midden Drenthe op 49 procent

De ambassadeurs van de Stichting Marktverkenning Sterk Midden Drenthe zijn nog altijd actief bezig om de score naar de beoogde 65 procent te brengen. In de Smildeger Neiskrant hebben vijf weken achter elkaar vier full color pagina’s voor de nodige aandacht gezorgd en nu wordt er in de Smilde’s van deur tot deur gegaan. Vorige week liepen wethouder Gert Jan Bent en een aantal raadsleden van de gemeenteraad van Midden-Drenthe mee. In Wijster is er gefolderd en heeft er een stand gestaan op de Weidemarkt. Ook hier wordt momenteel van deur tot deur gegaan. In andere dorpen wordt eveneens nog hard gewerkt.
 Momenteel staat de score voor heel Midden-Drenthe op ruim 49 procent. Er moet dus nog het een en ander gebeuren. Het is namelijk nu of nooit. Als de stichting het niet voor elkaar krijgt om 65 procent te halen, dan gaat het gehele verhaal niet door. Dan valt half november het doek. Tijdens onze deur tot deur bezoeken komen er nog een hoop misverstanden naar voren. Een paar voorbeelden:
 “Er komt straks op het einde van de vraagbundeling nog een speciale actie met goedkopere tarieven, dus ik wacht nog even om van dat voordeel te profiteren”.  Er komen aan het einde van de vraagbundeling half november echter geen speciale prijzenacties. Dat zou in de eerste plaats onrechtvaardig zijn tegen over de vroege inschrijvers en op de tweede plaats zijn de tarieven die gevraagd worden nodig om het glasvezelnetwerk duurzaam aan te leggen en te exploiteren.

“Als er 65 procent gehaald is en het netwerk wordt aangelegd, dan komt glasvezel ook in mijn meterkast en kan ik me alsnog aanmelden bij een provider om de diensten af te nemen. Waarom zou ik mij nu al inschrijven?”. Inderdaad legt de (nog op te richten) coöperatie straks het glasvezelnetwerk aan bij een score van 65 procent. Echter alleen de huishoudens of bedrijven die zich tijdens de vraagbundeling inschrijven, betalen géén aansluitkosten. Na sluiting van de vraagbundeling zal iedere aanmelding de werkelijke aansluitkosten moeten betalen om diensten te kunnen afnemen van een provider. Afhankelijk van de situatie kan dit variëren tussen een paar honderd tot een paar duizend euro.

“Ik kan ook inschrijven na de sluiting van de vraagbundeling op 15 november, dus waarom zou ik dat nu doen?”. De vraagbundeling stopt officieel op 15 november 2015. Tot en met 15 november kan iedereen zich inschrijven voor glasvezel en een abonnement nemen bij een van de twee providers (Plinq of Netvisit). Tot en met 15 november kan dit zonder aansluitkosten. Daarna worden de daadwerkelijke aansluitkosten in rekening gebracht.

De gehele organisatie van Sterk Midden Drenthe bestaat uit vrijwilligers die heel veel vrije tijd opofferen om een glasvezelnetwerk voor elkaar te krijgen in de buitengebieden van de gemeente Midden-Drenthe. Deze buitengebieden zijn niet interessant en rendabel voor de grote marktpartijen. Willen wij in de buitengebieden ook profiteren van snel internet en de andere voordelen die glasvezel biedt, dan kan dat alleen gerealiseerd worden door een maatschappelijk project zonder winstoogmerk.
De terugverdientijd van de investering in het netwerk van de coöperatie Sterk Midden Drenthe U.A. is meer dan vijftien jaar. De afnemers van de diensten (dus degenen die zich ingeschreven hebben bij een van de twee providers) van het glasvezelnetwerk zijn ook eigenaar van het netwerk en hebben via de ledenvergadering een stem in het beleid. Als u zich aanmeldt, neemt u een abonnement voor één jaar. Daarna kunt u per maand opzeggen als het u toch niet bevalt. U gaat pas betalen als u aangesloten bent en uw andere abonnementen zijn opgezegd en afgelopen. U heeft dus geen dubbele kosten en loopt ook geen risico. Wat houdt u nog tegen om dit project te steunen? Schrijf u in! Als het straks niet doorgaat, weet u niet wat u gemist heeft. Als het wel doorgaat en u vindt het toch niets, dan komt u er heel makkelijk weer vanaf.
Geef Sterk Midden Drenthe een kans en ga naar www.sterkmiddendrenthe.nl Schrijf u in bij een van de twee providers of kom langs in de winkel aan de Brinkstraat 3 te Beilen.

Wecycle Actie

Inleveractie kleine elektrische apparaten op de Milieustraat
Steun de Zorgmanege Princes Margriet in Westerbork
De gemeente Midden-Drenthe doet mee aan de Wecycle-inleveractie voor afgedankte kleine elektrische apparaten en spaarlampen (e-waste) op de Milieustraat. Inwoners die
vanaf 6 oktober e-waste inleveren, kunnen punten sparen. Hiermee maakt de Zorgmanege Prinses Margriet in Westerbork kans op een sponsorcheque van € 1.000,00 van Wecycle én
maken de inleveraars zelf kans op mooie prijzen. Wecycle organiseert de inzameling en recycling van e-waste in Nederland.
Inwoners scoren punten als zij op de Milieustraat e-waste inleveren. Voor het verzamelen van de punten moeten zij hun smartphone meenemen naar de Milieustraat. Als zij op de
Milieustraat zijn, wordt dat herkend via GPS. Via de smartphone kunnen de inleveraars de punten verzilveren. De medewerkers van de Milieustraat helpen de inwoners hiermee. De
25 gemeenten met de meeste punten per inwoner winnen een sponsorcheque van €1.000,00 voor een lokaal goed doel.

De gemeente Midden-Drenthe heeft hier voor de Zorgmanege Prinses Margriet in Westerbork als lokaal doel. De actie loopt tot en met 31december 2015.
Doel van de inleveractie is om het inleveren van vooral kleine elektrische apparaten en spaarlampen op de
Milieustraat te stimuleren. Deze producten worden nog vaak vergeten bij het bezoek aan de Milieustraat.

Enquête: Alle inwoners kunnen ook meedoen aan het tevredenheidonderzoek over de lokale Milieustraat.
Hiermee verdubbelen de deelnemers aan de inleveractie direct hun punten voor het goede doel. Deze enquete
staat op www.wecycle.nl/inleveren.

Zorgmanege Prinses Margriet Westerbork;
De ZorgManege van de Prinses Margriet Manege is een bedrijf om mensen de kans te bieden hun eigen kunnen te laten ontdekken, te laten ervaren, te bevestigen en uit te
breiden. Meer informatie is te vinden op www.zorgmanegewesterbork.nl.
 
Samenwerking
De gemeente werkt al jaren samen met recyclingstichting Wecycle. Inwoners kunnen er daarom zeker zijn dat alle oude elektrische apparaten en energiezuinige lampen die ze
inleveren op de milieustraat, optimaal worden gerecycled via Wecycle.
Recycling belangrijk;  Jaarlijks verdwijnt zo’n 35 miljoen kilo aan kleine apparaten en lampen in de vuilnisbak.
Hierdoor gaan ze verloren voor recycling. Elektrische apparaten laat Wecycle voor 80 procent recyclen, spaarlampen zelfs voor meer dan 90 procent. Door recycling blijven
grondstoffen behouden en komen schadelijke stoffen niet in het milieu terecht.
Over Wecycle
Wecycle is de stichting die sinds 1999 de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen (e-waste) organiseert. Wecycle garandeert optimale
recycling van alle e-waste. De stichting onderhoudt een landelijk dekkend inzamelnetwerk door samen te werken met gemeenten, winkels, kringloopbedrijven, installateurs en
kinderboerderijen. Wecycle werkt in opdracht van ruim 1.500 producenten en importeurs.
Meer informatie is te vinden op www.wecycle.nl/inleveren.

Eursing toch glasvezelinfo avond

eursing

Klateringers en vrienden, noteer even:

bierfest3

Woonservice ondersteund aanleg glasvezel!

Voor de leefbaarheid van Midden-Drenthe is glasvezel een must!‘

Als we als inwoners van Midden-Drenthe nu niet collectief overstappen op snel internet via de glasvezelkabel, laten we als regio echt een enorme kans liggen,’ aldus Peter de Vries. Hij is vicevoorzitter en projectleider van de stichting Marktverkenning Sterk Midden-Drenthe. ‘Voordat ik de noodzaak toelicht, eerst iets over de kosten. Veel mensen denken toch eerst aan hun eigen portemonnee, heel logisch. Het burgerinitiatief ‘Glasvezel Midden-Drenthe’ heeft met de inzet van meer dan 50 vrijwilligers een uniek aanbod voor elkaar gekregen. Mensen kunnen een glasvezelaansluiting krijgen zonder aansluitkosten! Die lopen normaliter op tot honderden euro’s, in sommige gevallen zelfs duizenden. De abonnementskosten voor supersnel internet en full HD-tv via die glasvezelkabel, liggen op het niveau van de kosten die mensen nu ook betalen voor het veel tragere ADSL of een aansluiting via een schotel. Dit scherpe aanbod kunnen we realiseren doordat we het met z’n allen doen; coöperatief, zonder winstoogmerk. Wanneer 65% van de inwoners van Midden-Drenthe zich inschrijft bij één van de twee providers (Netvisit of Plinq) via www.sterkmiddendrenthe.nl, kunnen we glasvezel in onze regio realiseren. Overal: ook in de buitengebieden en in afgelegen boerderijen bijvoorbeeld. In vier maanden tijd hebben we al bijna 43% van de mensen enthousiast gekregen. Een topresultaat, ook in vergelijking met soortgelijke projecten elders in het land. De komende maanden gaan we met volle inzet aan de slag om die 65% te halen, vooral in de dorpen die nu qua inschrijvingen nog achterblijven.

’Waarom glasvezel?
De wereld kan over enkele jaren niet meer zonder snel internet. En hoewel mensen vaak aan de grote steden denken, is het met name voor buitengebieden zo belangrijk. Peter de Vries legt uit. ‘Echt in alle geledingen van de maatschappij is snel internet een must. Boeren hebben het nodig voor het runnen van hun melkrobots en boekhouding. Winkels, bedrijven en bijvoorbeeld campings ook: inkoop, verkoop, betalen en reserveren gaat inmiddels allemaal via internet. Ook het onderwijs maakt er steeds meer gebruik van. Kinderen uit buitengebieden moeten nu vaak naar vrienden of vriendinnen in de grote stad om schoolopdrachten via de computer te maken of on-line college te volgen. Ook de zorg heeft de inzet van internettechnologie omarmd, met diensten als beeldtelefoons en het rechtstreeks doorzenden van patiëntgegevens naar ziekenhuizen. Daarnaast is snel internet voor thuiswerken noodzakelijk. Kortom, de leefbaarheid van de regio staat onder druk wanneer we geen snel internet realiseren. Supermarkten zullen dichtgaan, thuiszorg wordt moeilijker waardoor mensen niet thuis kunnen blijven wonen, jongeren zullen wegtrekken en huizenprijzen dalen wanneer er geen goede internetverbinding is. Dat laatste hoor ik nu al van makelaars.

’Woonservice stimuleert het project
Woningcorporatie Woonservice draagt het glasvezelinitiatief een warm hart toe. Logisch, want ook Woonservice werkt hard aan de leefbaarheid van Midden-Drenthe, onder ander via betaalbare woonruimte. ‘Mensen denken soms dat ze niet mee kunnen doen met het glasvezelproject omdat ze huurder zijn,’ zegt Peter de Vries. ‘Maar dat is dus niet zo. Huurders van Woonservice kunnen zich gewoon inschrijven, net als iedereen. Als huurder loopt u geen enkel risico, de aansluiting is gratis, de abonnementstarieven erg scherp en de voordelen enorm. Voor uzelf en de hele regio. Schrijf u dus nu in bij Netvisit of Plinq op www.sterkmiddendrenthe.nl! Hulp nodig bij uw aanmelding of heeft u vragen waar u geen antwoord op kunt vinden? Sterk Midden Drenthe heeft in elk dorp een ambassadeur die u graag verder helpt. Op www.sterkmiddendrenthe vindt u naast alle informatie over het initiatief ook een overzicht van contactpersonen per dorp.

Glasvezel score is 68 procent

Sterk Midden Drenthe roept op tot solidariteit!

Op allerlei plaatsen in onze provincie wordt glasvezel aangelegd. Een glasvezel-breedbandverbinding is immers de beste breedbandverbinding die er is. Omdat het niet rendabel is, worden de kleine dorpen en buitengebieden in Midden Drenthe, net zoals eerder het geval was bij de aanleg van de kabel, overgeslagen. Dat is oneerlijk. En zonde. Het is namelijk gebleken dat de leefbaarheid van deze dorpen en buitengebieden vergroot wordt door een goede internetverbinding. Het kan leegloop en krimp tegengaan.

Het is dus van groot belang dat er een glasvezelnetwerk komt. Helaas willen de grote providers niet en kan de politiek het glasvezelproject niet voor ons realiseren. Daarom gaan we zelf aan de slag. De komende maanden gaan wij van Stichting Sterk Midden Drenthe een grote informatiecampagne houden om heel Midden Drenthe te enthousiasmeren voor ons project: het zelf realiseren van een glasvezelnetwerk! Het wordt een project door en voor ons. Het glasvezelnetwerk kan namelijk alleen tot stand komen als 65 procent van alle inwoners en bedrijven meedoet.

U denkt misschien dat uw huidige verbinding goed genoeg is, maar denk eens aan de toekomst. Dit geldt ook voor de kabelabonnees. Een aansluiting op de kabel brengt al vrij snel internet met zich mee, maar voor de grote veranderingen op het internet die in de nabije toekomst gaan komen zijn ook deze netwerken onvoldoende toegerust. Daarom roepen wij ook alle kabelabonnees op om zich bij ons project aan te sluiten. Uw solidariteit, die niets extra kost, gaat bepalen of alle inwoners in Midden Drenthe de beschikking krijgen over een essentiële breedbandverbinding.

Ongetwijfeld krijgt u binnenkort een aanbieding van het kabelbedrijf of u voor een lager tarief een meerjarig contract wilt afsluiten. Houd er rekening mee dat, wanneer het ons niet lukt het glasvezelproject van de grond te krijgen, de prijzen na zo'n afgesproken periode net zo makkelijk weer verhoogd zullen worden. Overweeg daarom glasvezel! Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Stichting Sterk Midden Drenthe - www.sterkmiddendrenthe.nl

Nog meer sponsoren voor 't Mummelhuus

spandoek3

Inloggen op de website

Helaas is het niet mogelijk gebleken de inloggegevens van de oude site, in de nieuwe website te plaatsen! Je zal je dus even opnieuw moeten aanmelden, dat doe je heel éénvoudig HIER 


Vul je naam en email adres in, kies een wachtwoord, en je kan inloggen. lukt het niet? stuur dan even een Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , dan vullen wij de gegevens in, en ontvang je een wachtwoord in je emailbox.